Imatge Corporativa

Disseny de Logotips

El logotip és un element important de la imatge corporativa d’una empresa, però només és eficaç si és capaç de transmetre el que l’empresa vol comunicar, i per això cal estudiar molt bé cada detall per aconseguir el logotip ideal per al seu negoci.

Som experts en disseny de logotips. Tenint en compte els requeriments de l’empresa , després d’una sèrie de preguntes i directrius treballem amb l’empresa conjuntament per trobar el logotip amb el qual el negoci s’identifiqui. Fem propostes de logotip i , després de la seva aprovació, treballem en això i els adaptem per a que els pugui utilitzar on necessiti.

Amb un bon logotip arribarà molt millor als seus clients i possibles clients incrementant la seva confiança empresarial i augmentant les vendes de la seva empresa.

Targes i papereria

El disseny de la imatge corporativa de l’empresa inclou fins al més mínim detall , i per això ens encarreguem d’adaptar-la a tot el que pugui necessitar perquè no descuidi cap detall.

Realitzem targetes de visita perquè pugui utilitzar-les en el seu negoci, així com per establir contactes en el dia a dia i lliurar-les en esdeveniments als quals assisteixi.

També ens encarreguem del disseny de la imatge corporativa per a solucions de papereria adequant-lo a cada un dels usos que se’ls va a donar: fulls, carpetes, sobres i el que necessiti relacionat amb papereria

Catàlegs i fullets

Si vol donar-se a conèixer davant els seus potencials clients i incrementar les vendes de cara als seus clients actuals de recórrer a totes les eines publicitàries a la seva disposició . La publicitat és la millor manera de promocionar els seus productes o serveis a nivell local, però per a això ha d’estar correctament dissenyada.

Ens encarreguem de dissenyar catàlegs i fullets per no només mostrar les seves ofertes sinó també perquè els que llegeixin el catàleg o fullet es sentin atrets pel seu negoci i el visitin.

Farem la seva publicitat rendible aconseguint que rebi un alt retorn de la inversió.

A més, realitzem treballs de cartelleria, publicitat impresa, flyers , dossiers, díptics, tríptics, cartells, pòsters , calendaris i disseny gràfic publicitari.

Packaging i Etiquetatge

Tenir un bon disseny és tan important o més que la pròpia marca. El client ha de reconèixer la marca al packaging i etiquetatge, però a més li ha de semblar atractiva. Per això, ens encarreguem d’elaborar el disseny de l’etiquetatge i envasos dels seus productes.

Amb tants productes al mercat, un bon i diferenciador disseny d’envasos i etiquetes de productes és clau per aconseguir destacar sobre els altres i incrementar les vendes. En ocasions , l’atractiu d’un producte és el que incita a les vendes d’un producte determinat.

Un resultat professional és clau en l’etiquetatge i envàs dels productes a la venda . Cal destacar per això, i per això és imprescindible un disseny ben planejat. Vengui més amb un bon disseny del packaging i etiquetatge dels seus productes.

Treballs realitzats